G-TEBTD9230Q

VALRÖRELSEN 2018

KORT OM VALET

Inför valet 2018 nominerades 25 personer till den Moderata valsedeln för val till Kommunfullmäktige i Flen. Vi har under valkampanjen genomfört torgkampanjer, deltagit i debatter, affischerat, knackat dörr, delat material i utvalda områden, mogonkampnajat vid tågstationerna, kallat till presskonferenser samt deltagit i Eskilstuna Kurirens #kandulova. Arbetet med att ta fram ett lokalt kommunalpolitiskt program inför valet 2018 slutfördes under sommaren 2018. Programmet presenterade de lokala kandidaterna samt 36 vallöften till kommuninvånarna (se våra vallöften här).

Det finns anledning för Moderaterna i Flen att vara stolta över den intensiva valkampanjen vilket resulterade i att väljarna belönade partiet. Flensbygdens Moderater gick fram totalt 2,5 % (från 2014: 14,2% till 2018: 16,34%) vilket vilket motsvarar ytterligare 1 mandat i kommunfullmäktige, från 6 stycken till 7. Flens kommun har totalt 9 valdistrikt och Moderaterna gick fram i 8 av dessa jämfört med valet 2014.

VAD HÄNDE EFTER VALET?

Efter valdagen har Moderaterna ingått ett samarbete och valteknisk samverkan med de övriga Allianspartierna (Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna). En avsiktsförklaring som reglerar samarbetet de kommande fyra åren arbetas fram. Flensbygdens Moderater innehar posten som Oppositionsråd tillika 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförandeposterna i Barn,- utbildnings,- och kulturnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och val- och jävsnämnden.

VALSEDEL - FULLMÄKTIGE 2018

 1. Emma Dahlin, oppositionsråd, Flen
 2. Katarina Lagerstedt, jurist, Flen
 3. Sven-Gunnar Johansson, greenkeeper, Malmköping
 4. Lisbeth Brevig, instruktör, Flen
 5. Lotta Finstorp, riksdagsledamot, Mellösa
 6. Ulla Lindström, socionom, Flen
 7. Martina von Bothmer, HR-specialist, Malmköping
 8. Kerstin Olsson, egenföretagare, Flen
 9. Elisabeth Bergqvist, lärare, Mellösa
 10. Thomas Norander, företagare, Sparreholm
 11. Jessica Källström, förskolechef, Flen
 12. Karl Holm, rättschef, Sparreholm
 13. Dahir Ismail, lärare, Flen
 14. Sonja Nordin, pensionär, Flen
 15. Daniel Borgmyren, skolskjutschaufför, Sparreholm
 16. Walburga Habsburg Douglas, jurist, Malmköping
 17. Gustaf Lindström, forskningsingenjör, Flen
 18. Susanne Sundelius, VD, Malmköping
 19. Björn Zetterqvist, lantbrukare, Flen
 20. Sirkka Mäenpää, pensionär, Flen
 21. Gunnar Widell, gymnasielärare, Flen
 22. Muhannad Salman Ramez, agronom, Flen
 23. Susanne Thor Olesen, handledare, Flen
 24. Archibald Douglas, lantbrukare, Malmköping
 25. Ylva Norander, projektadministratör, Sparreholm

VI SAMLAR PÅ ÅSIKTER!

Vi har många planer för det verksamhetsår om nu ligger framför oss, vi ska bland annat börja samla. Vi i styrelsen vill samla ihop era tankar och åsikter för att kunna göra ett bra och tillfredsställande jobb i föreningen. Vi vill ta reda på vad DU som medlem vill att vi ska arbeta med. Vi välkomnar alla åsikter, funderingar, tankar och tips under hela året. Skicka iväg ett mejl, skriv ett brev eller lyft luren och slå en signal till någon i styrelsen och berätta om dina tankar, vi kommer sedan att ta upp dem på kommande styrelsemöte för att arbeta vidare.

Klicka här för att komma i kontakt med oss.