G-TEBTD9230Q

VALRÖRELSEN 2014

En intensiv valrörelse genomförds under 5 veckor. Torgkampanj, torgmöten, samtals kampanj, debatter studiebesök och ministerbesök präglade valrörelsen 2014. Sammanlagt genomfördes
3038 antal samtal, 200 antal dörrknackningar, 20 kampanjtillfällen och 416 antal kampanjade timmar. Det är något att vara stolt över! Tack tillalla er som på något sött hjälpa tilll under valrörelsen.

Samtalskampanj

Riksorganisatinens mål för samtalkampanjen var 900 000, vilket senare kom att höjas både till  1000 000 samtal och slutligen 1 200 000 samtal. Dessa siffror bröts ner på läns- och föreningsnivå, i Flens kommun var samtalsmålet 1600 stycken, detta nådde vi med god marginal och landade på valdagen på 3161 stycken samtal.
BRA JOBBAT MODERATER I FLENSBYGDEN!

Certifiering

Samtliga kandidater för Moderaterna i Flen har genomgått en så kallad certifingerings utbildning. Syftet med en certifieringsutbildning är främst att ge kandidaterna verktyg och grund att stå på under valrörelsen och under kommande mandatperiod. Både i politiska frågor och hur man uppträder som moderat förtroendevald. På samma sätt som att underskriven kandidatförsäkran är ett krav för att kandidera ska genomgången certifieringsutbildning vara.
Utbildningen bygger både på självstudier, interaktiv samt traditionellt lärande. Innehållet i Certifieringsutbildningen är i följande:
  • Policy (personal, etik, partikultur, kandidatförsäkran, krishantering).
  • Kampanj/kommunikation (möte med väljarna, nå ut med budskap, media).
  • Förtroendemannarollen (hur bygga förtroende och ledarskap i politiken, hur man skapar politik, informationssökning).
  • Politik/ideologi (idéprogram, nya moderaterna, propositioner på arbetsstämman 2013).
  • Omvärldsorientering (motståndarna, argumentation/retorik, alliansen).
loading...