G-TEBTD9230Q

VÅR POLITIK

2018 gick vi till val på att:

 • Upprätta en lokal arbetslinje – det ska alltid löna sig mer att jobba än att gå på bidrag.
 • Stimulera framtida företagande genom till exempel Ung Företagsamhet.
 • Införa ett bidragstak.
 • Alltid kräva motprestation vid utbetalning av försörjningsstöd.
 • Utveckla tåg- och busstrafiken för att underlätta pendling.
 • Den kommunala förvaltningen ska vara kompetent, lättillgänglig och servicevänlig.
 • Förstärkt stöd till föreningarna så att de långsiktigt kan utveckla sina verksamheter.
 • Utreda aktivt skolval i Flens kommun.
 • Stärka elevhälsans arbete med psykisk ohälsa.
 • Införa idrottsfritids.
 • Skapa en skola med ännu starkare kunskapsfokus och hög måluppfyllelse.
 • Stärk elevers hälsa och trygghet i skolan, det vill säga kraftfulla åtgärder mot mobbning och tydliga regler som främjar studiero ska prägla skolans utvecklingsarbete.
 • Utbildningar som motsvarar ungdomarnas och näringslivets behov ska finnas.
 • Prioritera förebyggande arbete mot narkotika och droger.
 • Trygga utemiljöer både i befintliga miljöer och vid nybyggnation.
 • Trygghet i ytterområdena, exempelvis genom räddningstjänstens närvaro.
 • Arbeta för ökad polisiär närvaro.
 • Övervakningskameror i utsatta områden.
 • Säkerställa att trygghetsvandring sker i alla orter minst en gång om året. Införa fältassistenter (socialsekreterare i yttre tjänst).
 • Öka samarbetet mellan föräldrar, skola, socialtjänst, polis och frivilligorganisationer.
 • Alla nyanlända vuxna ska omfattas av en integrationsplikt med tydliga krav på att delta i samhällsorientering och lära sig svenska för att erhålla ersättning.
 • Öka antalet SFI-timmar.
 • Inträdesjobb som sänker tröskeln till arbetsmarknaden.
 • Bekämpa bostadssegregation genom tillgång till olika bostadsalternativ
 • Ökad användning av närproducerade råvaror i till exempel skolan och äldreomsorgen.
 • Underlätta för medborgarna att göra bra miljöval inom till exempel sopsortering.
 • Tätare tömning, tillsyn och översyn av återvinningsstationerna.
 • Inrätta en mindre varudistributionscentral i anslutning till det nya produktionsköket.
 • Minska matsvinnet, framförallt i de kommunala verksamheterna. Förstärkt hållbarhetsperspektiv i upphandlingarna.
 • Införa valfrihetssystem i omsorgen för att kunna erbjuda bästa möjliga kvalitet.
 • Skapa möjligheter för att fler seniorboenden med alternativ driftsform byggs för personer som behöver ett eget boende med tillgång till personal och social verksamhet.
 • Ökade resurser för mer bemanning inom äldreomsorgen.
 • Ofrivillig ensamhet hos äldre ska minska. Inför fler karriärsteg inom äldreomsorgen.
 • Prioritera arbetet med att få ner sjukfrånvaron.

MER INFORMATION

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2022: