VÅR POLITIK

  • Vi vill minska utanförskapet genom att underlätta skapandet av fler arbetsplatser.
  • Vi vill stärka Näringslivskontorets roll, för att ytterligare förbättra samarbetet mellan kommunen och alla dess företagare.
  • Vi vill skapa bättre förutsättningar för att fler företag ska startas, flytta hit och att befintliga företag ska växa.
  • Vi tar ansvar för skolan genom vårt tydliga engagemang för ”Skolprojektet”.
  • Vi vill fortsätta det utvecklingsarbete som startats inom projektet, och vi stöder helt dess mål att alla elever ska ha rätt till högre måluppfyllelese i Flens kommun.
  • Vi välkomnar de friskolor som vill bedriva verksamhet i Flens kommun. Det ger ökad valfrihet för föräldrar och elever.
  • Att åldras i Flens kommun ska vara tryggt, värdigt och säkert. Och att var och en får bestämma över sitt eget liv och vardag.
  • Vi bejakar mångfald och valfrihet inom äldreomsorg och hemtjänst, gärna närproducerad.
  • Vi vill att skattebetalarnas pengar ska användas på ett klokt, ansvarsfullt och effektivt sätt. Genom effektivare verksamheter skapas utrymme för  att förstärka huvuduppgiften, dvs den kommunala välfärden.
  • Vi vill skapa bättre styrning och långsiktighet i det ekonomiska arbetet.

MER INFORMATION

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2017:

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2016:

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015:

Besöksnäring

Vi vill stärka och utveckla hela kommunens besöksnäring, i samarbete med de lokala turist-företagen. Allt för att skapa fler nöjda besöka-re i vår vackra bygd.

Kultur & fritid

Ett rikt kulturliv och en aktiv fritid skapar guldkant i många människors vardag, skapar nya kontakter, vänskaper och personlig utveckling. Och fler ”lokalturister”. Vi stöder mer kultur!

Kommunikationer

Vi vill ha en snabb utbyggnad av det beslutade bredbandet i hela kommunen.
Detta är en ödesfråga, då många är beroende av bra och tillförlitliga elektroniska förbindelser. Är också prioriterad fråga för många som söker ny bostad. Blir även en miljöfråga, eftersom man kan jobba hemifrån istället för att resa fram och tillbaka.

Ekonomi

Vi vill ha ordning och reda i Flens ekonomi! Ett tydligt ledarskap i det politiska arbetet och långsiktiga beslut som alla syftar till att hela Flens kommun ska utvecklas.
Alla som bor och arbetar här ska känna glädje, trivsel och trygghet. Vi vill att alla positiva krafter samarbetar. Tillsammans skapar vi en framåtsträvande och attraktiv kommun, som både fastboende, fritidsboende, turister och företagare gillar.

Integration

Vi moderater vill arbeta hårt för att skapa en bättre integration och att bryta utanförskapet i kommunen. Vi vill  fortsätta att kraftfullt arbeta för detta. Alla behövs i Flens kommun! Vi vill öka satsningen på Nystartsjobb.
Vi vill arbeta för arbetslinjen, dvs att fler ska få jobb, genom att öka samarbetet mellan Flens kommun, Arbetsförmedlingen och andra aktörer.  Vi vill skapa en mötesplats för alla - där vi kan ta tillvara på och dela med oss av varandras kulturer och därigenom öka integrationen. Vi vill utveckla och ta tillvara på mångfalden i vår kommun, så att olika kulturer möter varandra.
(Läs mer om moderaternas politik kring integration här.)

Hållbar utveckling

Flens kommun har en fantastiskt vacker natur. Vi måste ta ansvar för bevara den och använda våra ändliga naturresurser, så att även framtida generationer får njuta av den som vi gör.