NÄMNDER

En nämnd är en statlig eller kommunal myndighet som har blivit tillsatt av en fullmäktig. Varje nämnd ansvarar för ett visst område och att den löpande verksamheten inom det området uppfyller antagna mål och riktlinjer.

LEDAMÖTER I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Lotta Finstorp
Katarina Lagerstedt
Thomas Norander
Lisbeth Brevig
Emma Dahlin
Sven-Gunnar Johansson


ERSÄTTARE
Sirkka Mäenpää
Gunnar Widell
Ulla Lindström

BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMDEN
FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE

Katarina Lagerstedt

SOCIALNÄMNDEN
FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE
Emma Dahlin
ERSÄTTARE
Sirkka Mäenpää

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE
Sven-Gunnar Johansson
ERSÄTTARE
Archibald Douglas

VAL- OCH JÄVSNÄMNDEN
FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE
Rainer Trübenbach
ERSÄTTARE
Katarina Lagerstedt