NÄMNDER

En nämnd är en statlig eller kommunal myndighet som har blivit tillsatt av en fullmäktig. Varje nämnd ansvarar för ett visst område och att den löpande verksamheten inom det området uppfyller antagna mål och riktlinjer.

LEDAMÖTER I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Emma Dahlin
Katarina Lagerstedt
Sven-Gunnar Johansson
Lisbeth Brevig 
Lotta Finstorp
Ulla Lindström
Martina von Bthmer


ERSÄTTARE
Kerstin Olsson
Thomas Norander
Elisabeth Bergqvist
Jessica Källström

KOMMUNSTYRELSEN
Emma Dahlin
Katarina Lagerstedt

ersättare
Sven-Gunnar Johansson
Kerstin Olsson


BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMDEN
Katarina Lagerstedt

ersättare
Sonja Nordin


SOCIALNÄMNDEN
Ylva Norander

ersättare
Sirkka Mäenpää


SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sven-Gunnar Johansson

ersättare
Ulla Lindström


VAL- OCH JÄVSNÄMNDEN
Lisbeth Brevig

ersättare
Archibald Douglas