G-TEBTD9230Q

NÄMNDER

En nämnd är en statlig eller kommunal myndighet som har blivit tillsatt av en fullmäktig. Varje nämnd ansvarar för ett visst område och att den löpande verksamheten inom det området uppfyller antagna mål och riktlinjer.

LEDAMÖTER I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Emma Dahlin
Katarina Lagerstedt
Sven-Gunnar Johansson
Lisbeth Brevig 
Martina von Bothmer
Elisabeth Bergqvist
Thomas Norander


ERSÄTTARE
Jessica Källström
Karl Holm
Dahir Ismail
Sonja Nordin

KOMMUNSTYRELSEN
Emma Dahlin
Katarina Lagerstedt

ersättare
Sven-Gunnar Johansson
Ulla Lindström


BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMDEN
Katarina Lagerstedt

ersättare
Sonja Nordin


SOCIALNÄMNDEN
Ylva Norander

ersättare
Jessica Källström


SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sven-Gunnar Johansson

ersättare
Ulla Lindström


VAL- OCH JÄVSNÄMNDEN
vakant

ersättare
vakant