G-TEBTD9230Q

MODERATA LEDAMÖTER I KOMMUNFULLMÄKTIGE

EMMA DAHLIN

Vad har du för uppdrag?
Oppositionsråd, 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen, ledamot KSAU, ordinarie ledamot av KF, ersättare i KFs valberedning.

Hur länge har du varit politiskt aktiv?
Till och från sedan 2006 (det var första gången på kommunfullmäktigelistan inför valet 2006). Flyttade tillbaka till Flen 2010 och återupptog mitt engagemang för Flen. Arbetade under valet 2010 på förbundskansliet i Södermanland som valmedarbetare och skapade goda kontakter i flera av länets moderatföreningar.

Varför engagerade du dig i politiken?
För att ha möjligheten att kunna vara med och påverka, delta i framtidsarbetet för ett bättre Flen. Jag gillar att vara med där det händer och i kommunpolitiken kan jag verkligen göra skillnad i framförallt Flen.

Vad är det bästa med Flen?
Det finns så mycket bra med Flen. Lugnet, de vacka omgivningarna, att ha familj och vänner nära. En liten stad med stor potenital om vi bara ger den chansen.

LISBETH BREVIG 

Vad har du för uppdrag?
1:e vice ordförande Val- och jävsnänden, ledamot i Kommunfullmäktige.

Hur länge har du varit politiskt aktiv?
Varit aktiv sedan dec 1998 då jag blev ersättare i dåvarande Miljönämnden

Varför engagerade du dig i politiken?
Politiken är en del av ett större samhällsengagemang för mig

Vad är det bästa med Flen?
Utvecklingspotentialen, naturen och det centrala läget i Mälardalen.

ELISABETH BERGQVIST

THOMAS NORANDER

KATARINA LAGERSTEDT

Vad har du för uppdrag?

Jag är ordinarie ledamot av KF, ordinarie ledamot i KS, 1:e vice ordförande i Barn- utbildning och kulturnämnden, ersättare i Kommunala Pensionärsrådet.


Hur länge har du varit politiskt aktiv?
Jag har alltid varit mycket intresserad av samhällsfrågor, men varit politisk aktiv sedan 2008, då jag hoppade in som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden mitt i en mandatperiod.

Varför engagerade du dig i politiken?
Jag blev väldigt engagerad och involverad i politiska beslut genom mitt engagemang för Sigridslunds skola. Det var helt klart skolfrågorna som gjorde att jag engagerade mig politiskt.

Vad är det bästa med Flen?
Flen har alla möjligheter, det är helt enkelt en ”oslipad diamant”, Flen har ett bra geografiskt läge och underbar natur. Flen har alla möjligheter men behöver ett starkt och tydligt politiskt ledarskap som tydligt lyfter fram våra möjligheter och påbörjar resan mot ett tydligt mål.

SVEN-GUNNAR JOHANSSON

 Vad har du för uppdrag?Samhällsbyggnadsnämnden 1:e vice ordförande, Flen Vatten och Avfall AB, Sörmland Vatten AB ledarmot, KS ersättare, KF ersättare och ersättare Kommunala Handikaprådet.

Hur länge har du varit politiskt aktiv?
Började 2002 som ersättare i Byggnadsnämnden.

Varför engagerade du dig i politiken?
Att kunna påverka att vi medborgare får ett bra fungerande samhälle bland annat. Jag gör vad jag kan.

Vad är det bästa med Flen?
Att vi har en fin natur med mycket sjöar runt Flen och att alla orter med sina byaråd engagerar sig till 100%. det tycker jag är bra. 

MARTINA
VON BOTHMER

Ersättare kommunfullmäktige

JESSICA KÄLLSTRÖM

KARL HOLM

DAHIR ISMAIL

SONJA NORDIN