KOMMUNALA BOLAG

Flens kommun drivet ett par bolag, deras ledamöter och arbeten resenteras här i korthet.

FLENS BOSTAD AB
Ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Flens kommun´och som drivs utan vinsintressen. Det innebär att allt överskott går tillbaka till hyresgästerna i form av olika underhållsåtgärder. 

Idag finns ca 1 800 lägenheter i olika storlekar, standard och prisnivåer. Det finns även radhusliknande boende, servicelägenheter, ungdomslägenheter samt lägenheter som är lämpliga för barnfamiljer.

LEDAMOT
Gustaf Lindström

FRAMTIDSBRUKET AB
Syftet med bolaget Framtidsbruket AB är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av Hälleforsnäs bruksområde och därmed hela Hälleforsnäs genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheterna med inriktning på handel, småindustri och kulturaktiviteter.

LEDAMOT
Katarina Lagerstedt

FLENS INDUSTRIHUS AB
Bolaget ägs till 100 procent av Flens kommun. Bolaget hyr ut industrilokaler till näringsliv och därmed förenlig verksamhet.

LEDAMOT
Thomas Norander

FLEN VATTEN OCH AVFALL AB
Bolaget ägs till 100 procent av kommunen. Bolaget har till uppgift äga Flens kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget äger 33 procent av Sörmland Vatten och Avfall AB

LEDAMOT
Sven-Gunnar Johansson

UNIKABRUKET AB
Unikabruket AB ägs till 100 procent av kommunen. Bolaget startades i slutet av 2007 och har till uppgift att hyra ut en fastighet inom bruksområdet i Hälleforsnäs till ”Lager 157” efter att Unikabruket förvärvat fastigheten.

LEDAMOT
Thomas Norander
 

SÖRMLAND VATTEN OCH AVFALL AB
Bolaget ägs till 33 procent av Flen Vatten och Avfall AB, övriga ägare är Katrineholm och Vingåker.Bolagets verksamhet är att sköta drift av kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar.