ÖVRIGA UPPDRAG

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ)
LEDAMOT
Ulla Lindström

KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT
ERSÄTTARE
Emma Dahlin

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR)
ERSÄTTARE (från Socialnämnden)
Emma Dahlin
ERSÄTTARE (från Kommunalstyrelsen)
Katarina Lagerstedt

REVISORER
ORDFÖRANDE
Marina Östmark

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
LEDAMOT
Emma Dahlin
ERSÄTTARE
Katarina Lagerstedt

DONATIONSSTYRELSEN
LEDAMOT
Rolf Pettersson