G-TEBTD9230Q

ÖVRIGA UPPDRAGKOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR)
ERSÄTTARE (från Kommunalstyrelsen)
Katarina Lagerstedt

REVISORER
ORDFÖRANDE
Marina Östmark

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
LEDAMOT
Emma Dahlin

DONATIONSSTYRELSEN
LEDAMOT
Sonja Nordin