VÄLKOMMEN!

Här har vi samlat information om Flensbygens Moderaters verksamhet i Flens kommun. Föreningen Flensbygdens Moderater är en politisk organisation med sin huvudsakliga uppgift att driva politiska frågor i kommunfullmäktige. 

Härliga höst.

HÖSTAKTIVITET

29 september samaldes ett gäng med moderat-vänner vid Edströms-vallen i Hälleforsnäs för att vandra en sträcka på Sörmlandsleden. Även om vädret var lite grått och regnet hänge i luften bev det en trevlig medlemsutflykt med många skratt, gott fika och en härlig stund i vår fina natur.

Granbarkborren.

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD 2019-08-20

Vår riksdagsledamot Lotta Finstorp har ställt en skriftlig fråga till Statsrådet Jennie Nilsson (S):

Granbarkborrens härjningar fortsätter och gör stor skada på Sveriges granbestånd. Den cirka fyra millimeter korta baggen dödar stora friska granar, och vissa län är mer drabbade än andra. I år är Sörmland är ett av de län som är hårdast drabbat. Skogsägare jobbar hårt för att minimera skadorna från granbarkborren. I en del fall vill skogsägaren avverka angripet virke i reservat och biotopskyddsområden. För att få göra detta krävs avverkningsbeslut. Under sommaren har det rapporterats fall i medierna där en myndighet sagt ja till avverkning medan en annan myndighet sagt nej. Detta skapar både oro och förvirring för den enskilde skogsägaren. Dessutom riskeras stora ekonomiska värden. För att minska skadorna och öka förutsägbarheten för den som ansöker om avverkningstillstånd måste det bli tydligt vilken myndighet som har mandat att fatta beslut om avverkningstillstånd.

Min fråga till statsrådet Jennie Nilsson blir därför:

Vilken myndighet har ytterst ansvaret för att granbarkborrens spridning förhindras?

Hur långt orkar människor som mår dåligt åka?

INSÄNDARE 2019-06-19

Flen kommun går att beskriva på två sätt, å ena sidan en kommun med befolkningsökning över de senaste åren, tillväxt, bostadsbyggande, på väg mot ett bättre företagsklimat och skolresultat som så sakteliga börjar vända. Men det finns också en anna bild, en bild som beskriver hög arbetslöshet, ökade kostnader för ekonomiskt stöd, individer med låg utbildningsbakgrund, och höga sjuktal. Dessutom vittnar både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens statistik om att såväl självmordstalen som ångest och oro ökar är fortsatt höga vår kommun.

Den psykiska ohälsan är skyhög i och jag är djupt oroad över den alarmerande utvecklingen. Att då lägga ner den psykiatriska mottagningen ser jag som ett tydligt steg tillbaka från tanken om att den psykiska behandlingen ska ske så nära patienten som möjligt.

En nedläggning innebär att det blir svårare för patienterna att söka vård och det är inte helt uteslutet att flera individer helt enkelt kommer strunta i att söka den hjälp som behövs när tillgängligheten uteblir och individerna tvingas åka till Katrineholm för att få hjälp. Flens kommun ha dessutom en stor del socioekonomiskt svaga, hur ska de råd att kunna ta sig till mottagningen när närheten försvinner?

Öppenvårdspsykiatrin är en viktig livlina när vardagen blir svårhanterlig och otvivelaktigt kommer den enskilde individen att drabbas av denna nedläggning.

Ett viktigt uppdrag hos psykiatrin måste vara att främja den psykiska hälsan hos befolkningen inte försvåra för individerna att stöd stöd och hjälp. 

Emma Dahlin (m)
Oppositionsråd, Flens kommun

Sommarbrev 2019

Sommaren och semestern står inför dörren och det är dags att summera ytterligare en termin av Moderatpolitik. Med två valrörelser i ryggen känns det här sommaruppehållet välkommet. Hösten 2018 val till riksdag, region och kommun kan bara ses som en seger för oss i Flensbygdens Moderater. Vi gick starkt framåt och utökade vår ställning i kommunfullmäktige med ytterligare ett mandat, från 6 till 7 ledamöter.

Efter valet den 9 september ingår vi i en valteknisk samverkan med utökat samarbete tillsammans med de tre andra Allianspartierna (Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet). Ett samarbete som hittills fungerat bra och där vi tillsammans driver framgångsrik borglig politik för Flens kommun. Tillsamman fick vi igenom i budgeten för 2019: mål för halvert försörjningsstöd, extra anslag till föreningsbidragen, total översyn av kommunens lokaler och att styra LOV-utredningen till i första hand de särskild boendet. Vårt samarbete går således ut på att visa kommunens medborgare att vi är ett stabilt och bättre alternativ än den rödgröna röra till minoritet vi har idag. 

Intensivt och ihållande kampanjarbete lönar sig, det visade sig också i Europaparlamentsvalet där valdeltagandet i hela Flens kommun uppgick till 52.6% och stödet för Moderatpolitik även i EU ökade med 2.05%, både i valkretsar i Flen och Malmköping ökar vårt stöd avsevärt.

Inför hösten har styrelsen planerat aktiviteter för föreningens medlemmar. Café Blå fortsätter även till hösten, om än i något förnya tappning. Café Blå är ett tillfälle att på ett avdramatiserat sätt diskutera små och stora politiska frågor i goda Moderatvänners lag. Drop-in 15.30-17.00, följande datum gäller:
30 augusti, Café KaCa, Malmköping
29 september, Fröken Larsson, Hälleforsnäs
25 oktober, Bönan och Bagarn, Flen
29 november Bysmedjan, Mellösa

Boka även in den 29 september i kalendern, då planerar styrelsen att samla föreningens medlemmar för en tur på vackra Sörmlandsleden (mer detaljerad information kommer). Den 9 december bjuder föreningen in till traditionsenlig Jultallrik på Café Lida gård.
Slutligen vill vi tillönska er alla en glad sommar. Samla kraft och energi, för den kommer att behövas när vi går in i nästa fas av det viktiga oppositionsarbetet.

 

Lotta Finstorp, ordförande & Emma Dahlin, gruppledare

Valrörelsen 2018

loading...

Läs vår valbroschyr här

CAFÈ BLÅ I HÖST!

Café Blå fortsätter även till hösten!
Café Blå är ett tillfälle att på ett avdramatiserat sätt diskutera små och stora politiska frågor i goda Moderatvänners lag.

Drop-in 15.30-17.00, följande datum gäller:

30 augusti, Café KaCa, Malmköping
27 september, Fröken Larsson, Hälleforsnäs
25 oktober, Bönan och Bagarn, Flen
29 november, Bysmedjan, Mellösa