G-TEBTD9230Q

VÄLKOMMEN!

Här har vi samlat information om Flensbygens Moderaters verksamhet i Flens kommun. Föreningen Flensbygdens Moderater är en politisk organisation med sin huvudsakliga uppgift att driva politiska frågor i kommunfullmäktige. 

VALPROGRAM 2022

Läs mer om vad vi går till val på i vårt valprogram, här!

ANTAGEN VALSEDEL 2022!

Årsmötet beslutade att anta följande valsedel till kommunfullmäktigevalet 2022

Årsmöte 9 mars

Årsmötet hölls den 9 mars på Grinda gårdsglass i Malmköping. En ny styrelse valdes, medlemsavgiften antogs så också en proposition från styrelsen och naturligtvis också valsedeln antogs.

Handlingarna går att se här.

Kommunfullmäktige 6 december 2021

SKOLA I MELLÖSA

På måndagskvällen hade Kommunfullmäktige att ta ställning till Kyrkskolan vara eller icke vara. 

Alliansens hade tillsammans arbetat fram ett förslag om att bevara Kyrkskolan, F-6 i befintliga lokaler, samt att renovera dessa till max 36 miljoner kronor. Vårt förslag vann majoritet redan i Kommunstyrelsen den 22 november 2021.

Även i Kommunfullmäktige vann vårt förslag om att bevara Kyrkskolan! Bilden visar röstningsresultatet
, där 23 ledamöter röstade för förslaget. 

Budget 2022

ALLIANSENS FÖRSLAG

Den 20 september antogs budgeten av Kommunfullmäktige i Flen. Vi, Moderater har tillsammans med de övriga tre Allianspartierna lokalt arbetat fram ett antal ambitiösa tilläggsförslag, vilka presenteras nedan. Vid beslutstillfället var det 12/14 yrkanden som vann majoritet. De två förslag (företagspanel och tjänstegarantier) vi fick avslag på arbetar vi fortsatt med.

Alliansens förslag i budget 2022:

 • Genomför tidigare fattade uppdrag och beslut
 • Revidera riktlinjer om ekonomiskt bistånd
 • Slutföra handlingsplanen för subventionerade anställningar
 • Intensifiera arbetet med att stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen
 • Utreda möjligheterna att införa en företagspanel
 • Utvärdera arbetet samt effekterna av näringslivsrådet och näringslivsstrategin för att identifiera eventuella utvecklingsområden för ett ännu bättre näringslivsklimat
 • En total översyn av SFI (Svenska för invandrare)
 • Utreda förutsättningarna för att öka utbudet av yrkeshögskoleutbildningar i kommunen
 • Ge förslag på hur, och på vilka områden, vi kan börja med att införa tjänstegarantier i Flens kommun
 • Definiera av “Attraktiv arbetsgivare” i Flens kommun
 • Åtgärder för att minska förekomsten av delade turer inom äldrevården och LSS
 • Utreda möjligheterna att starta ett pilotprojekt ”samverkan förskola och äldreboende” i samband med färdigställandet av äldreboendet vid Gärdsjö strand.
 • Återuppta begreppet “ortsutveckling” samt arbetet med ortsutveckling då detta är en grundbult i vår vision
 • Avsätta 2 500 000 kronor som stimulansmedel för insatser som bidrar till att halvera kostnaderna för försörjningsstöd till år 2022.

Valrörelsen 2018

loading...

Läs vår valbroschyr här

Via sms - skicka sms till 72550 med texten MODERAT MEDLEM och personnummer.

Via swish - betala ill swishnummer 123 336 00 70. Ange namn och personnummer.

Via bankgiro - betala in till Moderaterna i Södermnlands bankgiro 684-3593. Ange personnummer, namn, mobilnummer och e-postadress.